Home Sitemap Contact
  Welkom Leiderschap Diensten Resultaat Inspiratie Agenda Contact

Resultaat

Uw en ons resultaat
Resultaat, het moet wat opleveren, we doen het niet zomaar. Resultaat is belangrijk. Voor u, en voor ons. Wat uw resultaat moet zijn is aan u. Of u dat nu van te voren weet of gaande weg bepaalt, dat maakt niet uit. U mag van ons vragen en verwachten dat te realiseren. Ons resultaat daar in passen dat is iets waar we samen uitkomen. Hoe? Niet alleen door reële tarieven, er is veel meer mogelijk. Enkele voorbeelden ter inspiratie.

Tarieven
Tarieven, toch belangrijk. Onze tarieven zijn iets boven het marktgemiddelde. Wat, naar onze mening, ruimschoots wordt goedgemaakt door de geleverde prestatie. We zijn daar zo van overtuigd dat we best bereid zijn bonus/malus af te spreken op niet meer dan tevredenheid. U geeft gewoon aan wat het gaat worden, plus of min. Dit heeft steeds positief gewerkt, ook voor ons resultaat. Zegt genoeg toch?

Team
Doen wat essentieel is, niet meer. Wanneer we het met minder kan, of moet, doen we dat. We kunnen dan ook prima leven met beperkte teams. Voor een project was een belangrijke analist niet beschikbaar. Wat creatief nadenken leverde voldoende mogelijkheden op om het project toch voor elkaar te krijgen. Net iets minder mensen zorgt niet alleen voor minder kosten en afstemming maar houdt ook scherp. De aandacht blijft bij wat echt nodig is.

Derden
We kunnen niet alles zelf, willen we ook niet. Het voorkomt namelijk dat we mensen moeten zien te ‘verkopen’ die niet helemaal passen. Om u toch van dienst te kunnen zijn maken we dan ook vaak gebruik van derden. Niet om daar nou rijk van te worden of u op kosten te jagen. Nee hoor, u betaalt voor wat we doen en niet meer. U kunt gewoon direct met hen zaken doen. En de kwaliteit? Daar staan we voor in en mag u ons op aanspreken.

Risico
In uitzonderlijke situaties kan het voorkomen dat de nood, ook financieel, erg hoog is. Juist in dat soort situaties kan leiderschap veel opleveren. Het risico daarentegen is ook groot. Daar willen we best een verantwoordelijkheid in nemen. Voldoende basis voor een goed gesprek dus. De financiële kant? Daarin alle ruimte, van verschillende resultaat afspraken of betalingscondities tot ultimo ‘No Cure, No Pay’. We hebben het vaker gedaan.17% projectbudget besparen

Tijdens de opstart van een groot programma viel de offerte van een derde partij erg tegen. Het geoffreerde bedrag bedroeg € 571.000,-. Er is uitgebreid met de partij bekeken waar bespaard kon worden. Dit leek op het eerste gezicht niet mogelijk. Alle activiteiten waren terecht en goed begroot.

Het door Pracsens uitgevoerde programmamanagement richtte zich tijdens de uitvoering op wat er nu echt speelde en moest gebeuren. Steeds werd bekeken wat essentieel was. Activiteiten werden zo eenvoudig mogelijk gedaan, veranderingen benut waar het kon. Hierdoor ontstond een dynamische open samenwerking. Wat resulteerde in een besparing van € 99.000 ofwel 17%. En, er werd netjes op tijd en goed opgeleverd. Ook op andere onderdelen van het programma wierp deze aanpak zijn vruchten af. De totale besparing was dan ook ruim € 300.000.

Bovenstaande laat zien dat zelfs wanneer activiteiten goed zijn gepland en begroot er vaak nog winst te behalen valt. Vooraf is dat niet altijd goed te bekijken, het vraagt een bepaalde houding bij de uitvoering. Een houding die concreet kosten bespaart en helpt bij het tijdig en goed opleveren.

Terug naar bovenGoedkoper uitbesteden

Tijdens een grote reorganisatie van een overheidsorganisatie werd, uit kostenoverwegingen, een aantal helpdesks en call centra uitbesteed. Dit leidde helaas niet tot de verwachte besparing. Ondermeer door de extra kosten voor de aansturing en afstemming (de ‘uitbestedingskloof’). Het zoveel mogelijk terugdringen van de gespreksduur hielp wel iets maar niet voldoende.

De aangestelde Pracsens verandermanager koos een andere aanpak. Hij besloot in de gesprekken meer informatie te verzamelen. De gespreksduur en kosten liepen daarmee eerst op. Echter doordat een aantal structurele problemen konden worden opgelost nam het aantal gesprekken snel af. De gewenste kostenbesparing was alsnog gerealiseerd.

Wat bovenstaande laat zien is dat de doelstellingen van de één een belemmering kunnen zijn voor de ander. De doelstelling van een extern call center, zo goedkoop en dus kort mogelijke gesprekken, zat het oplossen van de echte problemen in de weg. Het is dan zaak om vanuit het totaalplaatje te bepalen waar het echt om gaat. Iets wat best kan leiden tot plaatselijk minder efficiëntie maar het totaal werkt wel beter, en goedkoper.

Dit soort afdelingsoverstijgende problematiek is niet altijd eenvoudig op te lossen. Vaak vraagt het de nodige creativiteit, doorzettingsvermogen en vooral moed om het voor elkaar te krijgen. En, iemand moet de verantwoordelijkheid voelen om het gewoon te doen.

Terug naar bovenOpruimen en doorgaan

Projecten gaan niet altijd zo als ze zouden moeten gaan. Soms lopen dingen uit de hand en wordt het onhoudbaar. Vanuit Pracsens hebben we een aantal van dergelijke projecten mogen overnemen. En, zo kunnen we toch enigszins trots constateren, tot een goed einde weten te brengen. Zijn wij nou zo goed en doen die anderen het zo slecht? Tja, dat zouden we natuurlijk graag zeggen. Helaas ligt het wat genuanceerder.

Projecten starten en dan goed inschatten wat er moet gebeuren, hoeveel tijd het kost, welke mensen nodig zijn, dat is gewoon lastig. Wanneer er gedurende het traject de onvermijdelijke wijzigingen en tegenvallers komen wordt het al snel spannend. Dan gaat de moeizaam samengestelde, en toch al niet al te ruime, detailplanning wankelen. Van het één komt soms wel heel snel het ander.

Onze werkwijze gebaseerd op essentie, verantwoordelijkheid, mogelijkheden en creativiteit maakt dat we met dat soort situaties toch wat anders omgaan. Bijvoorbeeld meer open laten in de planning. Hierdoor kan er meer. Het verhaal, de essentie houdt alles bij elkaar en zorgt dat het goed komt. En wanneer je een goed verhaal hebt krijg je, zeker in een crisissituatie, wel een luisterend oor. Scheelt toch.

Terug naar bovenHerstart adviesorganisatie

Bij een organisatieadviesdochter van een grotere organisatie werden we gevraagd om, plat gezegd, te kijken wat er nog van te maken viel. Een poging tot herstart dus. Nu is organisatieadvies een vrij specifieke markt. Een markt met een benadering die toch wel wat afstand had van de mentaliteit van het moederbedrijf. Dit maakte het wel een bijzondere opdracht.

Door individuele gesprekken en onze workshop “Leiderschap, wat doen we nu?” inventariseerden we de mogelijkheden. Er werden zaken uitgesproken die al lang sluimerden. Snel werd duidelijk wat er echt speelde. Concrete acties zijn opgepakt om voldoende omzet te genereren voor een levensvatbare herstart. Er werd gekeken naar investeringen vanuit het moederbedrijf, naar samenwerking met partners.

Op basis van dit alles is besloten dat een herstart niet reëel was. De dochter zou te veel een vreemde eend in de bijt blijven, het investeringsrisico te groot. Soms moet je ook gewoon constateren dat de essenties te ver uit elkaar liggen. Beter dan eerlijk en hard afscheid nemen dan langzaam afsterven. Zowel directie als medewerkers hebben ons uiteindelijk bedankt. Gezien de precaire situatie best bijzonder.

Of gewoon simpel

Soms is het allemaal niet zo ingewikkeld, meestal niet zelfs. Kleine aanpassingen die net het verschil maken. Even de aandacht die zorgt dat het beter gaat. De kleintjes samen, die maken een groot verschil. Moet je het wel doen.

Vakantiekaart
Bij een klant van ons bestond de vakantiekaartprocedure uit een papierproces over drie schijven en met twee formulieren. De registratie was om één of andere reden nooit sluitend. Waarom het zo ging wist niemand. Een simpele Excel sheet mailen bleek de oplossing. Gaf velen toch een prettig gevoel.

Programma-administratie
Binnen een programma werd de status bijgehouden van diverse projecten. Dit in complexe Excel sheets waarin eigenlijk maar een persoon de weg wist. Tijdelijk heeft één van onze mensen zijn taken overgenomen. Voor het overzicht verborg die wat kolomen en paste wat formules aan. Wel zo dat het terug te draaien was. Wat de eigenaar bij terugkeer dan ook meteen deed. Toen stonden wel de projectleiders aan zijn bureau. Die vonden dat geen goed idee…

Projectcommunicatie
Communicatie bij projecten is altijd lastig. Zeker bij complexe migratie projecten, zoals in dit geval. Met het nodige kleuren en strepen wist de Pracsens projectmanager alles in één plaatje te vatten. Het plaatje was op het eerste gezicht best complex maar met wat uitleg bleek het heel helder. Het werd dan ook al snel het communicatiemiddel binnen het project.

Terug naar boven

Praktijkvoorbeelden
17% projectbudget besparen
"Wat essentieel is om het voor elkaar te krijgen."

Goedkoper uitbesteden
"Het ene doel zit het andere in de weg. Efficiënt of niet."

Opruimen en doorgaan
"Projecten die mis lopen. Controle en jezelf in de weg zitten."

Herstart adviesorganisatie
"Waar gaat het over? Soms spreek je elkaars taal niet."

Of gewoon simpel
"Eenvoudige snelle verbeteringen met veel resultaat."

Een steentje bijgedragen...
resultaat

  Home Diensten Leiderschap Resultaat Contact InspiratieSitemap

Pracsens B.V. Ermelo   info@pracsens.nl   Kvk-nummer: 08111696